Home

Nevhodným způsobem montovaný izolant

 

Špatně provedená montáž izolantu.Je jisté,že zhotovená fasáda bude v těchto partiích praskat.Foceno na Praze 2.

Rohy konstrukčních otvorů musí být zhotoveny z jednoho kusu izolantu.

Rekonstrukce panelových domů-úvodní stránka.

 

Zateplení soklu realizované NEVHODNÝM způsobem.

Toto zateplení soklu provedla firma,která realizovala stavbu celého domu.

Soklový izolant byl spuštěn do hloubky cca 25cm pod úroveň terénu.

Už to samo by byl,z hlediska celkových požadavků na tento druh zateplení,problém.

Izolant v tomto druhu zateplení fasády-zateplení soklu,musí být spuštěn do nezámrzné hloubky.

Je fakt,že ani hloubš umístěn být nemohl,protože základy bly vylyté do rostlého terénu-nebyly šalovány.

Z toho důvodu byl izolant spuštěn pouze do hloubky,která byla limitována rozlitým základovým betonem

Dále byl jako povrchová úprava zvolen kačírek.

Nemám nic proti této úpravě.

Ale je zásadní,že těleso kačírku se dotýkalo pod zateplením soklu vylitým základům.

Tím vznikl masivní tepelný most okolo celé stavby.

 

Zateplení fasády bytového domu Praha

Zateplení fasády bytového domu v Praze.

Práce na této zakázce byly rozděleny do dvou etap.První etapa zateplení fasády tohoto bytového domu

byla realizována na konci minulého roku.Druhá část této zakázky byla ukončena na přelomu dubna

a května.Jako izolant byla zvolena kamenná vlna.Omítka na fasádu byla vybrána silikátová-zatíraná.

Součástí dodávky zateplení fasády byla dodávka klempířských prvků na oplechování krajů štítů.

V průběhu fasádních prací byla zakázka rozšířena o sanaci stropu ve sklepě.

Tato stavební konstrukce byla v havarijním stavu.Taktéž byla provedena hydroizolace terasy.

Jednotlivé provedené práce,to je zateplení fasády,oprava stropu ve sklepě,hydroizolace terasy budou

samostatně popsány v dalších článcích.

 

 

Rekonstrukce-zateplení panelových domů a rodinných domů-termovize 5

Rekonstrukce panelových a rodinných domů-termovize 5.

Na snímku je dobře vidět soklová část.To nejvíce svítící je zakládací profil.Tento tepelný most je tolerován,protože mu nelze zabránit.Je způsoben tím,že profil je vyroben z hliníku a je velmi dobře tepelně vodivý,podobně jako vruty,kterými je přikotven na fasádu.

Dále vidíme nopovou folii,kterou prostupuje v dolní části teplo z domu a naopak takto ,, vyrobený" tepelný most je nepřípustný.

 

Rekonstrukce panelových a dodinných domů-termovize 5

Older Posts