Home

Zateplení fasády bytového domu Praha

Zateplení fasády bytového domu v Praze.

Práce na této zakázce byly rozděleny do dvou etap.První etapa zateplení fasády tohoto bytového domu

byla realizována na konci minulého roku.Druhá část této zakázky byla ukončena na přelomu dubna

a května.Jako izolant byla zvolena kamenná vlna.Omítka na fasádu byla vybrána silikátová-zatíraná.

Součástí dodávky zateplení fasády byla dodávka klempířských prvků na oplechování krajů štítů.

V průběhu fasádních prací byla zakázka rozšířena o sanaci stropu ve sklepě.

Tato stavební konstrukce byla v havarijním stavu.Taktéž byla provedena hydroizolace terasy.

Jednotlivé provedené práce,to je zateplení fasády,oprava stropu ve sklepě,hydroizolace terasy budou

samostatně popsány v dalších článcích.

 

 

Older Posts