Home

Zateplení soklu realizované NEVHODNÝM způsobem.

Toto zateplení soklu provedla firma,která realizovala stavbu celého domu.

Soklový izolant byl spuštěn do hloubky cca 25cm pod úroveň terénu.

Už to samo by byl,z hlediska celkových požadavků na tento druh zateplení,problém.

Izolant v tomto druhu zateplení fasády-zateplení soklu,musí být spuštěn do nezámrzné hloubky.

Je fakt,že ani hloubš umístěn být nemohl,protože základy bly vylyté do rostlého terénu-nebyly šalovány.

Z toho důvodu byl izolant spuštěn pouze do hloubky,která byla limitována rozlitým základovým betonem

Dále byl jako povrchová úprava zvolen kačírek.

Nemám nic proti této úpravě.

Ale je zásadní,že těleso kačírku se dotýkalo pod zateplením soklu vylitým základům.

Tím vznikl masivní tepelný most okolo celé stavby.

 

Older Posts