Home

Nevhodným způsobem montovaný izolant 2

Takto nevhodným způsobem nelze izolant montovat.

 

Správným způsobem provedená montáž izolantu

Takto je nutno provádět montáž izolantu v rozích.Akce Zbraslav.

Zateplení fasády domu-montáž Koolthermu k5.Naše další weby-www.izolace-zatepleni.cz-

V zateplené fasádě vedou trubky rekuperace,jejich průměr nedovolí dodržet určenou sílu izolantu,v tomto případě EPS-F

180mm.Proto bylo rozhodnuto na tato místa montova izolant s podstatně menší vodivostí λD = 0,021 W/mK-Kooltherm k5.http://www.izolace-zatepleni.cz/

 

 Zateplení fasády domu-montáž Kooltherm k5

 

V zateplené fasádě domu je zakomponován Kooltherm k5.